Elektromagnetische velden

Steeds vaker worden klachten als chronische vermoeidheid, hoofdpijnen, slapeloosheid en fibromyalgie in verband gebracht met de invloed van elektromagnetische (EM) velden. Ook stress, irritaties en geprikkeldheid, overgevoeligheid of hooggevoeligheid, huilbabies en heel veel andere problemen en klachten kunnen (mede) veroorzaakt worden door verzwakkende omgevingsstraling.

Grofweg kun je twee typen verzwakkende straling onderscheiden: Straling van natuurlijke oorsprong, zoals aardstralen, wateraders en aardbreuklijnen, en technische straling. De meeste technische straling is niet te ontwijken en de ethervervuiling met deze straling neemt in een enorm tempo toe. Was de technische stralingsdruk in 1990 in sommige stedelijke gebieden 180 tot 200 maal groter dan het van nature aanwezige stralingsniveau, in 2005 was de kunstmatige straling al vele miljoenen maal sterker dan het natuurlijke achtergrondveld.

Het is begrijpelijk dat de mens last heeft van EM-velden. Wij zijn namelijk zelf ook een elektromagnetische eenheid. Alle processen in ons lichaam worden aangestuurd door minuscule elektrische pulsjes. Het is een natuurlijk gegeven dat elektromagnetische velden elkaar beïnvloeden. De frequenties van de EM velden die ons omringen zijn kunstmatig opgewekt en resoneren niet op de natuurlijke frequenties van ons lichaam. Ons lichaam moet veel energie aanwenden om de invloed van de EM velden te compenseren. Dit verzwakt het lichaamsgestel, waardoor zwakke punten in het gestel gaan opspelen.

Een recent onderzoek van nucleair arts en medeoprichter en bestuurslid van de Duitse Vereniging van 'Energy and Information Medicine', Dr. Doepp, bevestigt de bevindingen van de ontwikkelaars van de Neutralisatie Verbindingen, dat onder invloed van elektromagnetische straling het voelen en het denken worden losgekoppeld. Ons voelen gaat daarbij tot ons onderbewuste behoren, met als gevolg het morele verval dat steeds duidelijker wordt in deze maatschappij. Na neutralisatie van de straling is het contact tussen voelen en denken direct weer hersteld. Dit werd in een onderzoek met aurafotografie door Stichting Wholisme aangetoond. Deze stichting maakt sinds 2011 de Verbindingen beschikbaar voor een ieder die daarvoor kiest via de website van het Wholism Project en de Partners van dit project.