Neutralisatie Verbinding bedrijf

 

De Neutralisatie Verbinding bedrijf is een blijvende Verbinding, die je bedrijf beschermt tegen alle verzwakkende omgevingsstraling, zodat de werksfeer en de bedrijfsresultaten kunnen verbeteren. Uniek van de Neutralisatie Verbinding bedrijf is dat elke werknemer ook buiten het bedrijf, bijvoorbeeld op een zakenreis, volledig beschermd is tegen straling.

 

 

Je bedrijf

 

Je kunt het beste functioneren als je geconcentreerd en ontspannen bent. Het is duidelijk dat stress creativiteit blokkeert. In een omgeving die geneutraliseerd is, verloopt communicatie beter en daalt het ziekteverzuim. Dit laatste is onder andere gebleken uit een gecontroleerd en blind ziekteverzuimonderzoek. In dit onderzoek met meer dan 600 proefpersonen is het ziekteverzuim in een bedrijf met ruim 30% gedaald, door de omgevingsstraling met een voorloper van de Neutralisatie Verbinding bedrijf te neutraliseren. De Neutralisatie Verbinding bedrijf werkt vijf keer zo sterk als deze voorloper. Uit de praktijk is gebleken dat neutralisatie van een bedrijf vrijwel altijd leidt tot een beter concentratievermogen van de werknemers, waardoor bedrijfsresultaten omhoog kunnen gaan.

 

 

Moderne kantoorpanden  

 

De meeste bedrijfsgebouwen zijn gebouwd om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken. Het is zelden zo dat ze ontworpen zijn om de werknemers optimaal te ondersteunen in hun welzijn. Dat heeft tot gevolg dat het slecht gesteld is met de kwaliteit van de energie in veel bedrijfsgebouwen. Dit heeft grote invloed op het functioneren van de werknemers.

 

 

Verzwakkende omgevingsstraling

 

Grofweg kun je twee typen verzwakkende omgevingsstraling onderscheiden: Straling van natuurlijke oorsprong, zoals aardstralen, wateraders en aardbreuklijnen en technische straling, zoals elektromagnetische straling. Natuurlijke straling is nog te vermijden door vóór het bouwen de plek energetisch te onderzoeken. De meeste technische straling is echter niet te vermijden. Bovendien neemt de ethervervuiling met deze straling in een enorm tempo toe. In 1990 was de stralingsdruk in sommige stedelijke gebieden 180 tot 200 maal zo groot als het van nature aanwezige stralingsniveau. In 2005 was volgens de literatuur de kunstmatige straling zelfs al vele miljoenen maal sterker dan het natuurlijke achtergrondveld. Deze ontwikkeling heeft zich in de afgelopen jaren doorgezet, de kunstmatige straling neemt ieder jaar vele malen toe.

 

Door deze stralingsdruk verzwakt het lichaamsgestel waardoor zwakke punten in ons lichaamsgestel gaan opspelen.

 

 

Bedrijf en terrein geneutraliseerd  

 

De standaard Neutralisatie Verbinding bedrijf bestrijkt een oppervlakte van 26 x 26 meter. Als je bedrijf en terrein niet binnen deze standaard maat van 26 bij 26 meter vallen, kun je de maatwerk Neutralisatie Verbinding bedrijf aanvragen. Hierbij kun je kiezen tussen de neutralisatie van een rechthoekig oppervlak of een vorm die exact de contouren van je bedrijf en terrein volgt. Exact maatwerk kan dus geleverd worden. Hiervoor is dan wel overleg nodig en kan er een maatwerk offerte volgen.

 

 

Buiten het bedrijf beschermd         


Uniek aan de Neutralisatie Verbinding bedrijf is dat elke werknemer ook buiten het bedrijf beschermd is tegen de verzwakkende invloed van straling. Een kleine kopie van de lichtpiramide, die het bedrijf neutraliseert, blijft buiten het bedrijf om je heen. Deze piramide beschermt alleen tegen straling, maar neutraliseert de plek waar je op dat moment bent niet. Deze kleine lichtpiramide heeft een grondvlak van 2,20 meter. Mensen die dicht bij je zijn, binnen het bereik van deze kleine piramide, profiteren ook tijdelijk mee.

 

Deze bescherming buiten het bedrijf geldt alleen niet voor plaatsen die je zelf kunt neutraliseren omdat ze van jou zijn, zoals je huis, je auto en je caravan of tent. Je hebt de keuzemogelijkheid om deze ruimten te neutraliseren. Als je voor een zakenreis in een hotel overnacht heb je die keuzemogelijkheid niet, waardoor je daar automatisch beschermd bent door de Neutralisatie Verbinding bedrijf. Je laptop of tablet die je buiten het bedrijf gebruikt kun je ook neutraliseren door middel van de Mobiel Verbinding.

 

Er zijn vier andere Neutralisatie Verbindingen voor dit doel: De Neutralisatie Verbinding huis, de Neutralisatie Verbinding werk, de Neutralisatie Verbinding auto en de Neutralisatie Verbinding caravan/tent.

 

 

Neutralisatie Verbinding bedrijf verhuist mee

 

Als het bedrijf verhuist, verhuist de Neutralisatie Verbinding bedrijf automatisch mee. Breid je uit tot buiten het oppervlak van de Neutralisatie Verbinding bedrijf, dan moeten de extra vierkante meters nog wel een aanvullende Neutralisatie Verbinding bedrijf hebben.

 

Levensmiddelen ook geneutraliseerd

 

Levensmiddelen zijn over het algemeen (energetisch) vervuild door de teeltwijze, milieuvervuiling en omgevingsstraling. Alleen al het scannen van levensmiddelen bij de kassa is een vorm van bestraling. Door de Neutralisatie Verbinding bedrijf worden voedingsmiddelen in het bedrijf automatisch mee geneutraliseerd. Eventuele gifstoffen in de voeding zijn dan energetisch niet meer belastend. Dit geldt ook voor de voedingsmiddelen verwerkende industrie.

 

 

Leidingwater geneutraliseerd

 

Leiding- en flessenwater is energetisch vervuild door het reinigingsproces en omgevingsstraling. De chemicaliën waarmee leidingwater wordt gezuiverd laten een energetische afdruk in het water achter. De Neutralisatie Verbinding bedrijf neutraliseert deze energetische vervuiling.

Leidingwater kan gevitaliseerd worden door de Water Optimalisatie Verbinding. Meer informatie over deze Verbinding, klik hier

 

 

Gratis op proef ervaren

 

Je kunt de Neutralisatie Verbinding bedrijf ook 24 uur op proef aanvragen via het contactformulier op deze website.

 


Prijs Neutralisatie Verbinding bedrijf

 

Standaard (26 m bij 26 m) € 340,-

Bij een groter oppervlak kun je een maatwerk offerte aanvragen.